Zilveren Pönske 2023

Vrijdagavond tijdens de opening van de nieuwe residentie, is voor de 5e keer het Zilveren Pönske uitgereikt. Deze Prijs is een initiatief van de oud-hoogheden van de Waterpönskes en is uitgereikt aan Gerard Groeneveld. Gerard was blij verrast en bijzonder vereerd met deze onderscheiding en heeft samen met zijn familie, buren en vrienden genoten van een mooie avond.

Deze onderscheiding heeft hij ontvangen, omdat hij zich gedurende lange tijd vrijwillig heeft ingezet voor de gemeenschap van het Waterpönskesdorp.

Om te beginnen  is Gerard al sinds 1990 voorzitter van het jeugdbestuur van Klootschietersvereniging Ons Streven Tilligte, hier speelt hij ook in het 5e team. En hij maakte deel uit van de jubileum commissie en helpt bij de jaarlijkse marathon. 

Daarnaast was hij als voorzitter betrokken bij Oldtimerdagen Twente, mede door zijn inzet zijn deze dagen destijds uitgegroeid tot een 2-daags evenement met internationale bekendheid. 

Hij maakt lange tijd  (1991-2000) deel uit van het parochie bestuur, hier was hij als vice-voorzitter o.a. betrokken bij het 100jarig bestaan van de parochie Tilligte en de renovatie van het kerkgebouw. 

Sinds begin 1997  zit hij in diverse stichtingen welke het ontroerend goed van ons dorp beheren en exploiteren. Denk aan het gebouw van de voormalige rabobank, het infoschopke, terra nova met daarbij de ontwikkeling van de kindervlinder en de nieuwbouw van de MFA. De laatste jaren is hij een aanjager voor het te realiseren van het bedrijfsverzamelgebouw. Daarnaast is hij onder andere betrokken bij het initiëren van de wekelijks markt, de site tilligte.com en de inloopmiddag voor ouderen. 

Je wordt getypeerd door je doorzettingsvermogen, het denken in oplossingen, financieel inzicht en detaillistische kennis van hetgeen je op dat moment mee bezig bent. Er wordt zelfs geschetst dat wanneer Gerard stopt er wel 5 verschillend vrijwilligers nodig zijn  om al zijn taken over te nemen.  Je bent een kartrekker, verbinder, stimulator en bovenal Tilligtenaar in hart en ziel 

Langs deze weg willen we hem nogmaals feliciteren!